Categorie: opstellingen

Met compassie naar jezelf kijken

Hoe kijk jij naar jezelf? Waardeer je wat je kunt en doet? Zie je vooral wat er niet goed aan jezelf is of wat niet lukt? Veel mensen die ik ken en mensen die ik ontmoet in coachingstrajecten kijken met een strenge blik naar zichzelf. Het kan altijd beter, ik moet nog beter m’n best doen. Dat geeft je geen goed gevoel over jezelf en maakt het ook moeilijker om je te ontwikkelen. Ik ken het zelf ook maar al te goed.

Met compassie naar jezelf kijken kan ik ook omschrijven als kijken met mildheid, een glimlach, een zekere lichtheid of relativering. Of eigenlijk: liefdevol zijn naar jezelf. Lees verder

Welke aanpak past bij jou?

Als je vast zit in je leven of je wilt je graag ontwikkelen, dan zijn er vele mogelijkheden om daarin ondersteuning te krijgen. Je kunt deelnemen aan een cursus mindfulness, op yoga gaan, meditatie doen, een training  of opleiding volgen of individuele begeleiding zoeken als coaching of therapie vanuit uiteenlopende invalshoeken en methodieken. Door de bomen zie je dan het bos misschien niet meer.

Belangrijk is om jezelf een aantal vragen te stellen om te ontdekken wat het beste bij jou past. Denk daarbij in ieder geval aan deze vragen: Lees verder

Een opstelling doen

Mensen komen bij mij een familie-, organisatie- of loopbaanopstelling doen, wanneer er al langer een probleem speelt. De vraag kan heel uiteenlopend zijn: binnen een jaar vertrek ik steeds weer bij een werkgever, in mijn relaties ben ik altijd aan het redden, in alles wat ik doe voel ik me onrustig, ik heb al jaren geen contact meer met mijn ouders… Zo’n vraag is  soms al op verschillende manieren onderzocht, maar er is geen antwoord op gekomen. In een opstelling kan er mogelijk verrassend snel iets zichtbaar worden, waardoor er ruimte komt voor een nieuwe beweging. Lees verder

De kracht van stilte

2014-04-12-12-46-22Ik kwam laatst een mooie uitspraak tegen: ‘De kracht van de luisterende stilte is dat hij de ander laat worden zoals hij is.’ Dit herken ik in mijn werk. Als mijn klant vertelt en gevoelens, verlangen, twijfels deelt met mij, dan is het vaak goed om stil te zijn. Niet direct te reageren, maar de rust en ruimte te nemen voor wat er gezegd is. Dan komt er soms zomaar nog wat op bij de ander: een nieuw inzicht bijvoorbeeld. Of de gevoelskant komt spontaan naar voren: wat doet het iemand echt. Lees verder

Over bereidheid

Iedere deelnemer in een training of klant in een coachingstraject komt het tegen (ik ken het zelf ook heel goed): je voelt de weerstand om die ene oefening te doen of om die confronterende vraag eerlijk en oprecht te beantwoorden. Want je weet van binnen, dat je dan bij de pijn komt, de angst, de woede of het verdriet. Je praat er om heen met een geweldige rationalisatie, je drukt je in de groep of je zegt ja tegen de ‘opdracht’ om je uit te spreken tegen je baas, maar je doet het niet.

Dan komt het er op aan: ben je werkelijk bereid om het aan te gaan? Lees verder

Werken vanuit niet-weten

Al meer dan tien jaar begeleid ik in workshops en in coaching grotere en kleine opstellingen: familieopstellingen, loopbaan- of werkopstellingen en organisatieopstellingen. Ik vind het fascinerend, iedere keer weer en het is spannend, want ik weet niet wat er gaat komen. Het begeleiden vraagt van mij dat ik er helemaal ben en met volle aandacht aanwezig ben.

De paradox in het begeleiden van opstellingen is, dat al mijn weten over het werken met opstellingen (en breder) op de achtergrond aanwezig is, maar dat ik het in een opstelling loslaat, als het ware ‘vergeet’. De opstelling ontvouwt zich juist vanuit het niet-weten. Lees verder

Wat is je vraag?

Het is vaak niet eenvoudig om in training of coaching de vraag te stellen, waar het je werkelijk om te doen is. In het stellen van de kernvraag, kom je namelijk al dicht bij het antwoord. Een antwoord, dat angst, boosheid, verdriet of pijn zichtbaar maakt, wat je liever niet onder ogen komt. En waar je toch naar toe moet, wil je een ontwikkelstap maken. Als coach en trainer neem ik dan ook de tijd om de deelnemer of coachee bij zijn kernvraag te brengen. Lees verder

Het pijnlijke onder ogen zien

In familieopstellingen die ik laatst begeleidde en ook in recente coachingstrajecten, werd me weer zo duidelijk, dat als (zeer) pijnlijke gebeurtenissen in de familie of in het werk niet onder ogen gezien worden, dit leidt tot bijvoorbeeld besluiteloosheid, onrust of verlamd voelen. Inzicht in wat er speelde en welke pijn dat bij betrokken familieleden of bij jouzelf heeft opgeroepen, geeft (eindelijk) ruimte om vrijer te handelen en tot eigen keuzes te komen. Lees verder