Wat is in essentie goede coaching? Er zijn aardig wat boeken op de markt over coaching, over de verschillende methodieken en met veel praktische tips. Handig, zeker, maar voor mij zit de kunst van het coachen in het volgende.

De klant kan in wezen alleen zichzelf helpen als hij bereid is om werkelijk naar zichzelf te kijken en aan de slag te gaan. Dan kan de klant eigen antwoorden vinden op wat in leven en werk op zijn pad komt. Hij kan er wel of niet voor kiezen zijn verlangen te volgen.
Als coach geef ik ruimte, een bedding, waarin alle vragen, twijfels, angsten en onvermogen er mogen zijn zonder enig oordeel. Vervolgens nodig ik de klant uit om de weerstand, de blokkade, het gemis of het verlangen te benoemen en te verhelderen. En zich weer te verbinden met de eigen levenskracht, enthousiasme en kwaliteiten.

Hoe doe ik dat? Door goed waar te nemen en te luisteren, te benoemen wat me opvalt in houding, stem en woorden. Door vragen te stellen, waardoor er meer helderheid kan ontstaan. Slechts zelden door een advies en dan meestal in de vorm van een gezamenlijke brainstorm of een suggestie.
Zo voelt de klant zich vrij om zijn eigen pad weer verder te lopen, op eigen kracht.

Wat is er nodig om op deze wijze coach te zijn? Ik moet mij zelf heel goed kennen met al mijn eigen vragen, twijfels, angsten en onvermogen en mijn eigen antwoorden geven, iedere keer weer opnieuw. Dat vraagt continue aandacht voor mijn eigen persoonlijke groei die natuurlijk niet af is en steeds weer verder gaat. Zo ontstaat, merk ik, in de loop der jaren een verdergaande openheid en verdieping in mijn coaching, die aan klanten in toenemende mate de ruimte en vrijheid biedt om zelf te groeien.