Het wordt voor mij steeds helderder, hoe essentieel het is om bij ervaringen in het leven te leren zeggen: het is wat het is. In deze korte zin zit: werkelijk aankijken en aannemen wat er op mijn pad komt, ook als dat (heel) pijnlijk is, verdriet geeft, onrechtvaardig voelt, woedend maakt ….

Persoonlijk word ik nu geconfronteerd met een zeer ernstig zieke zus waarbij de levensverwachting slecht is. Ze is nog geen negenenveertig jaar.
Dit roept zoveel bij me op: verbijstering, verwarring, ongeloof, ontkenning, verdriet, onmacht. Ik kan het niet bij haar wegnemen en kan er alleen voor haar, bij haar zijn, betrokken, meelevend, niet meer en niet minder.

Het is wat het is. Daarin ervaren wat het mij doet (in alles wat er komt) en het ook weer kunnen loslaten. Vasthouden van de emoties levert me niks op, dan bevries ik en sluit ik me af.

Het is wat het is staat zo mooi verwoord in het gedicht ‘Es ist was es ist’ van Erich Fried, een gedicht dat ik een aantal keren bij aanvang van mijn Avondworkshop Opstellingen voorgelezen heb.

 

Wat het is

Het is onzin

zegt het verstand

Het is wat het is

zegt de liefde

Het is ongeluk

zegt de berekening

Het is niets dan pijn

zegt de angst

Het is uitzichtloos

zegt het inzicht

Het is wat het is

zegt de liefde

Het is belachelijk

zegt de trots

Het is lichtzinnig

zegt de voorzichtigheid

Het is onmogelijk

zegt de ervaring

Het is wat het is

zegt de liefde