Tag: drijfveren

Over bereidheid

Iedere deelnemer in een zweethut, een workshop of een klant in een coachingstraject komt het tegen (ik ken het zelf ook heel goed): je voelt de weerstand om te voelen en uit te spreken wat je nu voelt, of om die ene oefening te doen of om die confronterende vraag eerlijk en oprecht te beantwoorden. Want je weet van binnen, dat je dan bij de pijn komt, de angst, de woede of het verdriet. Je praat er om heen met een geweldige rationalisatie, je drukt je in de groep of je zegt ja tegen de ‘opdracht’ om je uit te spreken tegen je baas, maar je doet het niet.

Dan komt het er op aan: ben je werkelijk bereid om het aan te gaan, om jezelf in de ogen te kijken, je eigen pijn, verdriet, woede, angst werkelijk te voelen en toe te laten? Lees verder

De ander als spiegel van jezelf

Als je een ander ontmoet en je merkt, dat je diegene leuk, interessant, boeiend of bijzonder vindt en er ontstaat een vriendschap of liefdesrelatie, dan zie je iets in de ander wat je bij jezelf mist. Iets waar je naar verlangt. Iets waarvan je diep van binnen graag wilt dat het, op jouw manier, ook bij jou aanwezig is of zich gaat ontwikkelen. In de ontmoeting met de ander kijk je jezelf in de spiegel
Dit realiseer je jezelf vaak niet en dan kan het zo zijn, dat je die ander nodig hebt om dat verlangen op te vullen en je die ander nodig om je eigen gemis op te lossen. Daarmee word je afhankelijk voor deze aspecten in jouw leven van die ander. Lees verder

Grenzen leren stellen

Veel mensen, vrouwen én mannen, vinden het moeilijk om hun grenzen te stellen. Ze zeggen snel ‘ja’ op een verzoek, werken te lang door, doen het zélf wel of willen steeds behulpzaam zijn. In mijn coaching zitten ze regelmatig tegenover me. “Dit kost me steeds meer energie, dit houd ik niet meer vol. Hoe kom ik er van af?”, is dan vaak de vraag.

Allereerst kijken we naar hoe het gedrag in het dagelijks leven is en wat de onderliggende overtuigingen zijn die daaraan te grondslag liggen. Lees verder

Lente

20130609_103430Het is voorjaar en als je buiten om je heen kijkt, dan zie je aan alle kanten nieuwe energie vorm krijgen.
Je merkt zelf dat de zon op je huid en de grotere en langere hoeveelheid licht je goed doet, je meer energie geeft.
De lente is het seizoen waarin het een goed moment is om nieuwe ideeën energiek en concreet vorm te gaan geven. Tegelijkertijd is het goed om je af te vragen in welke zaken je geen energie meer wilt stoppen.

De volgende vragen helpen je helder te krijgen waarin jij de komende tijd je lente energie wilt steken: Lees verder