Tag: motivatie

Over bereidheid

Iedere deelnemer in een zweethut, een workshop of een klant in een coachingstraject komt het tegen (ik ken het zelf ook heel goed): je voelt de weerstand om te voelen en uit te spreken wat je nu voelt, of om die ene oefening te doen of om die confronterende vraag eerlijk en oprecht te beantwoorden. Want je weet van binnen, dat je dan bij de pijn komt, de angst, de woede of het verdriet. Je praat er om heen met een geweldige rationalisatie, je drukt je in de groep of je zegt ja tegen de ‘opdracht’ om je uit te spreken tegen je baas, maar je doet het niet.

Dan komt het er op aan: ben je werkelijk bereid om het aan te gaan, om jezelf in de ogen te kijken, je eigen pijn, verdriet, woede, angst werkelijk te voelen en toe te laten? Lees verder

Waar ben je in je leven?

Een mooie vraag om bij stil te staan: Waar ben ik in mijn leven? Je hebt al een pad afgelegd, je bent geworden wie je nu bent. Invloeden vanuit het gezin, waar je in bent opgegroeid: stimulans, waardering, ondersteuning en liefde én ook zo-hoort-het, zo zien we je het liefst, mogelijk oordelen, afkeuring en afwijzing. Je hebt mogelijk ingrijpende ervaringen opgedaan, bijvoorbeeld gepest op school, een ingrijpende ziekte, het overlijden van een dierbare, een ontslag na conflicten op het werk of een burn-out, een scheiding.

Op alles wat je meegemaakt hebt, heb je antwoord gegeven, misschien zoekend, twijfelend of juist heel stellig en daadkrachtig. Lees verder

De kunst van het coachen

Wat is in essentie goede coaching? Er zijn aardig wat boeken op de markt over coaching, over de verschillende methodieken en met veel praktische tips. Handig, zeker, maar voor mij zit de kunst van het coachen in het volgende.

De klant kan in wezen alleen zichzelf helpen als hij bereid is om werkelijk naar zichzelf te kijken en aan de slag te gaan. Dan kan de klant eigen antwoorden vinden op wat in leven en werk op zijn pad komt. Hij kan er wel of niet voor kiezen zijn verlangen te volgen.
Als coach geef ik ruimte, een bedding, Lees verder

Wat is je vraag?

Het is vaak niet eenvoudig om in training of coaching de vraag te stellen, waar het je werkelijk om te doen is. In het stellen van de kernvraag, kom je namelijk al dicht bij het antwoord. Een antwoord, dat angst, boosheid, verdriet of pijn zichtbaar maakt, wat je liever niet onder ogen komt. En waar je toch naar toe moet, wil je een ontwikkelstap maken. Als coach en trainer neem ik dan ook de tijd om de deelnemer of coachee bij zijn kernvraag te brengen. Lees verder

Over synchroniciteit

In het zeer inspirerende boek Synchroniciteit, de innerlijke weg naar leiderschap van Joseph Jaworski (een aanrader !) werd ik getroffen door een mooi citaat dat hij aanhaalt. Ik neem het citaat volledig over in deze blog. Het is geschreven door W.N. Murray, schrijver van The Scottish Himalayan Expedition, en gaat over het werkelijk van binnenuit verbinden met je verlangen en droom. Dan komt synchroniciteit op je pad.

“Totdat men zich ergens waarachtig toe heeft verbonden, is er aarzeling, de mogelijkheid zich terug te trekken en altijd ineffectiviteit. Ten aanzien van alle daden van initiatief (en schepping) geldt één elementaire waarheid die, als men haar niet kent of negeert, talloze ideeën en prachtige plannen in de kiem smoort:

Op het moment dat men zich definitief tot iets verbindt, komt de voorzienigheid ook in beweging. Dan gebeuren er allemaal dingen om mee te helpen die anders niet zouden zijn gebeurd. Uit dat commitment vloeit een hele stroom gebeurtenissen voort, onvoorziene samenlopen van omstandigheden, ontmoetingen en materiële hulp, waarvan geen mens had kunnen dromen dat ze op zijn pad kwamen.”

Elke dag mediteren

Ik had het me al zo lang voorgenomen, maar ik zette de stap niet. Af en toe mediteren, oké, dat lukte me wel, maar op een vast tijdstip iedere dag mediteren, daar zag ik toch erg tegen op.
Allerlei praktische bezwaren doken heel gemakkelijk op: geen goede meditatieplek, geen rustig moment, de kinderen die naar school moeten, te vroeg op moeten staan, wil ook wel eens uitslapen als dat dan kan.  Lees verder