Tag: ontwikkelpunten

De ander als spiegel van jezelf

Als je een ander ontmoet en je merkt, dat je diegene leuk, interessant, boeiend of bijzonder vindt en er ontstaat een vriendschap of liefdesrelatie, dan zie je iets in de ander wat je bij jezelf mist. Iets waar je naar verlangt. Iets waarvan je diep van binnen graag wilt dat het, op jouw manier, ook bij jou aanwezig is of zich gaat ontwikkelen. In de ontmoeting met de ander kijk je jezelf in de spiegel
Dit realiseer je jezelf vaak niet en dan kan het zo zijn, dat je die ander nodig hebt om dat verlangen op te vullen en je die ander nodig om je eigen gemis op te lossen. Daarmee word je afhankelijk voor deze aspecten in jouw leven van die ander. Lees verder

Meer inzicht in jezelf door een reading

Mijn eigen ervaringen met het krijgen van een reading zijn, dat in een reading persoonlijke thema’s en vragen benoemd worden, die verrassend én herkenbaar tegelijk zijn. Blijkbaar ben ik daar onbewust al kortere of langere tijd mee bezig, maar is het nog niet helder voor me. Door de beelden en woorden in de reading komt het in de spotlights te staan en geeft het me naast inzicht ook de ruimte en het vertrouwen om de volgende stappen te zetten in mijn ontwikkeling. Lees verder

Welke aanpak past bij jou?

Als je vast zit in je leven of je wilt je graag ontwikkelen, dan zijn er vele mogelijkheden om daarin ondersteuning te krijgen. Je kunt deelnemen aan een cursus mindfulness, op yoga gaan, meditatie doen, een training  of opleiding volgen of individuele begeleiding zoeken als coaching of therapie vanuit uiteenlopende invalshoeken en methodieken. Door de bomen zie je dan het bos misschien niet meer.

Belangrijk is om jezelf een aantal vragen te stellen om te ontdekken wat het beste bij jou past. Denk daarbij in ieder geval aan deze vragen: Lees verder

Grenzen leren stellen

Veel mensen, vrouwen én mannen, vinden het moeilijk om hun grenzen te stellen. Ze zeggen snel ‘ja’ op een verzoek, werken te lang door, doen het zélf wel of willen steeds behulpzaam zijn. In mijn coaching zitten ze regelmatig tegenover me. “Dit kost me steeds meer energie, dit houd ik niet meer vol. Hoe kom ik er van af?”, is dan vaak de vraag.

Allereerst kijken we naar hoe het gedrag in het dagelijks leven is en wat de onderliggende overtuigingen zijn die daaraan te grondslag liggen. Lees verder

Over bereidheid

Iedere deelnemer in een training of klant in een coachingstraject komt het tegen (ik ken het zelf ook heel goed): je voelt de weerstand om die ene oefening te doen of om die confronterende vraag eerlijk en oprecht te beantwoorden. Want je weet van binnen, dat je dan bij de pijn komt, de angst, de woede of het verdriet. Je praat er om heen met een geweldige rationalisatie, je drukt je in de groep of je zegt ja tegen de ‘opdracht’ om je uit te spreken tegen je baas, maar je doet het niet.

Dan komt het er op aan: ben je werkelijk bereid om het aan te gaan? Lees verder

Wat is je vraag?

Het is vaak niet eenvoudig om in training of coaching de vraag te stellen, waar het je werkelijk om te doen is. In het stellen van de kernvraag, kom je namelijk al dicht bij het antwoord. Een antwoord, dat angst, boosheid, verdriet of pijn zichtbaar maakt, wat je liever niet onder ogen komt. En waar je toch naar toe moet, wil je een ontwikkelstap maken. Als coach en trainer neem ik dan ook de tijd om de deelnemer of coachee bij zijn kernvraag te brengen. Lees verder